Skip to main content

Socialpsykologipodden

Gustaf Lundh

En kunskapskanal om psykosocial forskning och behandling. Essäer växlas med intervjuer med personer inom fältet. Hemsida: Http://www.socialpsykologiskvard.se Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/socialpsykologisk-v%C3%A5rd-ess%C3%A4er-och-intervjuer/id1212462914. Items in this collection are restricted.

PART OF
Podcasts
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Socialpsykologipodden
Jul 7, 2017 Gustaf Lundh
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Murray Bowen var en psykoterapeut från Washington som parallellt med sin forsning ägnade hela sitt liv åt klinisk psykoterapi individuellt men främst med familjer. Han utvecklade något som först kallades för “Family System Theory” men senare döptes om till The Bowen Family Theory. Bowen var övertygad om att familjen och den inre psykologiska upplevelsevärlden är för invävda i varandra för att kunna särskiljas som fenomen. Vår sociala funktion i nära relationer är centralt...
Socialpsykologipodden
Jun 2, 2017 Gustaf Lundh
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
I detta avsnitt tänkte jag prata lite kort om anknytningsteorin och varför våra sociala nära relationer under våra tidiga år påverkar oss in i vårt vuxna liv samt lite kort om hur man kan förändra sina anknytningsmönster Anknytningsteorin utvecklades på 60-70-talet av den brittiske psykologen och forskaren John Bowlby. Jag börjar avsnittet med att kort sammanfatta lite hans bakgrund. Därefter presenterar jag teorin översiktligt och varför den idag fortfarande är aktuell. Detta...
Socialpsykologipodden
May 7, 2017 Gustaf Lundh
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Vad innebär det att vara ensam? Vad definierar en gemenskap och en relation? Att bo två är standard i västerländsk kultur - men inte i andra. Om det här och en del annat kommer jag prata med Simon Ceder, som är en av de två som tog initiativet till ett institut om relationer - Relationsinstitutet. Genom att korsbefrukta olika fält -vård, filosofi, psykologi och normkritik - ämnar Simon tillsammans med Julia Johansson vidga vår kulturella syn på relationer. Med utgångspunkt i Todd...
Socialpsykologipodden
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Finns det psykiatri som inte utgår från evidensbaserad forskning och diagnosmanual? De två senaste decennierna har forskning om hjärnan utvecklats avsevärt. Neurologisk vetenskap växer snabbt och det pågår dagligen diskussioner och debatter om vilka metoder som fungerar eller baseras på empirisk evidensbaserad data, alltså om det kan påvisa samband mellan faktorer och företeelser. Vi gör ett kort nedstamp i den neurologiska forskningen om hur vi med hjälp av psykoterapi kan...
Socialpsykologipodden
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Konfliktlösning och förkroppsligande Genom åren har jag studerat beteendevetenskap i varierade former på en rad olika platser, universitet och institut. Av samtliga sammanhang var det särskilt en, som jag minns stack ut avsevärt pedagogiskt och innehållsmässigt. Det var på Institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, där främst ämnen som Konfliktlösning och medling bedrevs. Det som skilde sig var att teorin var viktig, men sekundär. Primärt var praktiskt...